Archive for Month: Жовтень

ЗА/С ХiД

Вова Воротньов здолав пішки шлях близько тисячі кілометрів (відстань між західноукраїнським Львівсько-Волинським кам'яновугільним басейном та східноукраїнським Донбасом), маніфестуючи, таким чином, єдність країни і звертаючись до об'єктивої схожості цих промислових регіонів. Такий спосіб пересування передбачав оптимальну швидкість для фіксування та осмислення довкілля. Вуглина з шахти “Великомостівська”,...

Read More

Збереження для нащадкIв колекцIЇ Народного костюму Новоайдарщини

Новоайдарський районний краєзнавчий музей зберігає, досліджує та презентує культурну спадщину етнічного складу населення Новоайдарщини у вигляді унікальної, єдиної у своєму роді автентичної колекції народного костюму Новоайдарщини кін. ХІХ – поч. ХХ ст..

Read More